Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mm.

Birkelse Hotel & Kro ønsker at forsikre vores gæster om, at vi opbevarer deres oplysninger ansvarligt og sikkert, efter den gældende lovgivning.

Dataansvarlig.

Da Birkelse Hotel & Kro ikke er en del af en kæde, men en enkeltstående virksomhed, er vi selv den dataansvarlige. Du finder os på:

Birkelse Hotel & Kro

Bindeleddet 2, Birkelse

9440 Aabybro

www.birkelsehotelogkro.dk

CVR: 31186048

TLF: 41770030

info@birkelsehotelogkro.dk

Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på ovenstående

kontaktinformationer.

Birkelse Hotel & Kro behandler al håndtering af personfølsomme oplysninger, i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
Hotellet leverer andre ydelser end overnatning og der gælder særskilte vilkår og betingelser, til hver individuelle ydelse.

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.

Birkelse Hotel & Kro indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særlige vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse, samt i denne persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse der er formålet og afgør, hvilke personoplysninger vi indsamler på Birkelse Hotel & Kro.

 

Der kan være flere forskellige formål, med indsamlingen af dine personoplysninger.
Eksempler på dette kan ses i nedenstående:

 • Behandling af dine reservationer og køb af ydelser, herunder også kontakt med dig, før, under og efter dit ophold.
 • Imødekommelse af dine ønsker og anmodning om serviceydelser.
 • Udvikling af hotellet og kroens serviceydelser, ud fra gæsternes oplevelser og ønsker.
 • Tilpasning af individuelle ønsker fra dig, i forhold til kommunikation, behov og markedsføring.
 • Analyse af din digitale brugeradfærd og præferencer i forhold til re-marketing.
 • Tilpasning af vores samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig, ud fra dine præferencer.
 • Administration af din relation til Birkelse Hotel & Kro, herunder loyalitetsprogrammer.
 • Opfyldelse og overholdelse af nationale og internationale lovkrav.

 

Kategorier af personoplysninger.

Vi indsamler og behandler primært, følgende kategorier af personoplysninger;

 • Fulde navn og adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CVR-nummer
 • Kreditkortoplysninger
 • Demografiske oplysninger
 • Købshistorik, herunder digitale serviceydelser
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback på sociale medier og andre sociale platforme
 • Feedback via fysiske og online konkurrencer og ja-tak tilbud
 • Browser Information
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

 

Du kan efter eget ønske selv til og framelde, hvilke personoplysninger du ønsker at give os adgang til.
Du kan til enhver tid kontakte Birkelse Hotel & Kro, i tilfælde af at du ønsker at framelde eller tilmelde, bestemte eller alle personoplysninger.

Dette kan eksempelvis være særlige ønsker til hotellets indretning og handicapfaciliteter eller fødevarer.
Vælger man at tilmelde bestemte personoplysninger, betragtes dette samtidig som et samtykke til, at Birkelse Hotel & Kro må opbevare og gemme disse oplysninger, på forsvarlig vis.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere,

Ud over de oplysninger vi modtager fra dig selv, vil vi i nogle tilfælde supplere med andre oplysninger, som er indhentet af tredjepart. Dette kunne fx være en samarbejdspartner, kollega eller digitale analyser og markedsføring. I disse situationer er det tredjeparts ansvar, at informere gæsterne om Birkelse Hotel & Kro´s vilkår, betingelser og privatlivspolitik. Det er ligeledes også tredjeparts ansvar, at sørge for at indsamle de lovpligtige samtykker, til registrering, behandling og opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Birkelse Hotel & Kro er i visse tilfælde forpligtet til at videregive personoplysninger, iht gældende lov eller afgørelse fra en offentlig myndighed. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og forsvarligt i den lovpligtige periode, hvorefter vi sletter dem, når og hvis der ikke længere er et formål med opbevaringen og behandlingen.

 

Hvor stammer de personfølsomme oplysninger fra, der behandles på Birkelse Hotel & Kro.

Vi indsamler personfølsomme oplysninger, på følgende måder;

 • Fra dig, når du kontakter os om en ydelse, du ønsker vi skal levere.
 • Fra personer der handler på dine vegne, fx familie.
 • På B2B markedet, fx ved en samarbejdsaftale.
 • Gennem browser cookies, web beacons og ved brug af digitale ydelser, fx på Birkelse Hotel & Kro’s hjemmeside.
 • Ved modtagelse af nyhedsmail, indmeldelse i loyalitetsprogram og direkte anmodet feedback
 • På sociale medier, analyse og marketing udøvere samt fra offentlige registre.

 

 

Birkelse Hotel & Kro behandler al indsamling og håndtering af personfølsomme oplysninger, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Der er installeret tv-overvågning på Birkelse Hotel & Kro, i restauranten, entré, reception, bar og værelsesgang. Ligeledes er der opsat videoovervågning over hotellets udendørs areal, med formål at skabe tryghed for både hotellets gæster og ansatte.

 

Opbevaring af personoplysninger.

Birkelse Hotel & Kro opbevarer alle personfølsomme oplysninger sikkert og forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende og med interne sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personoplysninger imod offentliggørelse og uautoriseret adgang.

Vi opbevarer data på en beskyttet tredjeparts server, der yderligere fungerer som back-up, så vi ikke mister data.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, hvor dine personoplysninger kan være i risiko for misbrug, vil du blive underrettet af Birkelse Hotel & Kro senest 48 timer efter, vi er blevet bekendt med situationen.

Dine personoplysninger bliver opbevaret, behandlet og delt internt i virksomheden, for kunne yde dig den bedste service. Alle medarbejdere på Birkelse Hotel & Kro underskriver ved ansættelse, at de erhvervede personoplysninger mm, ikke på noget tidspunkt må deles med andre, hverken under eller efter ansættelsens ophør.

Birkelse Hotel & Kro opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende lov, hvorefter de destrueres, hvis der ikke længere er behov for dem.

 

Rettigheder.

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder, i forhold til behandling og opbevaring af dine personoplysninger:
Disse rettigheder er:

 • Ret til indsigt og supplerende information, i forbindelse med vores behandling af dine oplysninger.
 • Adgangen kan i nogle tilfælde være begrænset, af hensyn til andre gæsters privatlivsbeskyttelse, eventuelle

forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder.

 • Du har ret til berigtigelse og rettelse af de personfølsomme oplysninger, der er registreret om dig, på Birkelse Hotel & Kro.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger der er registreret hos Birkelse Hotel & Kro, såfremt dette ikke er i strid med gældende lov.
 • I nogle tilfælde, har du ret til at få begrænset Birkelse Hotel & Kro’s behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til dataportabilitet. Det vil sige, ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, generelt anvendt og læsbart format, så du kan medtage din data til anden leverandør, hvis dette ønskes. Dette indebærer kun de personoplysninger du selv har afgivet til Birkelse Hotel & Kro og som derfor bliver behandlet med dit samtykke eller med henblik på at få opfyldt en kontrakt.
 • Ret til indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder kun i særlige tilfælde og er afhængig, af hotellets formål med behandlingen af dine personoplysninger lige så vel, som det juridiske grundlag for behandlingen.
 • Du har altid ret til, at tilbagekalde dit samtykke til behandlinger af dine personoplysninger, såfremt disse er baseret herpå. Behandlingen vil herefter ophøre og slettes, så vidt det ikke er i strid med gældende lovgivning, hotellet er pålagt.

Ønsker du at få slettet nogle eller alle af dine personoplysninger, bedes dette anmodes skriftligt til info@birkelsehotelogkro.dk

Din anmodning vil blive besvaret inden for en måned efter modtagelsen, om sagens udfald eller videre forløb.
Fristen for besvarelse kan blive forlænget op til tre måneder, ved eventuelt komplicerede sager.
I så fald, vil du blive informeret om dette forløb, inden for en måned.

 

Af sikkerhedsmæssige hensyn, skal Birkelse Hotel & Kro være i stand til at verificere din identitet, før en anmodning kan tages under behandling. Denne verificering er typisk en kopi af enten kørekort eller pas.

Birkelse Hotel & Kro forbeholder sig ret til, at afvise anmodninger der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personfølsomme oplysninger eller i situationer, hvor den ønskede behandling må anses, for værende yderst kompliceret fx ved involvering af tredjepart.

Klagemuligheder.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Birkelse Hotel & Kro’s privatlivspolitik, eller ønsker at klage over hotellets behandling af personoplysninger, bedes dette fremsendes skriftligt til:

Birkelse Hotel & Kro

ATT: Julie Holsko

Bindeleddet 2, Birkelse

9440 Aabybro

info@birkelsehotelogkro.dk

Medfører dette ikke en afklaring, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Den aktuelle adresse kan findes på www.datatilsynet.dk

Eventuelle ændringer til persondataforordningen, vil blive offentliggjort på www.birkelsehotelogkro.dk, med meddelelse om nye vilkår og betingelser på hjemmesiden.